29 lutego klasy I A i I B pod opieką pań Doroty Ulrich, Eweliny Kilisz i Elżbiety Kowalik pojechały na wycieczkę klasową do Opola i wzięły udział w bardzo ciekawej prelekcji o Austrii. Wycieczka ta zachęciła nas także do wzięcia udziału w konkurs wiedzy "Austria - kraj i mieszkańcy", w którym główną nagrodą była wycieczka do Wiednia. Konkurs obejmował wiedzę z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii, a pytania i wypowiedzi formułowane były w języku polskim.
Etap szkolny został przeprowadzony w naszej szkole 6 marca, podobnie w całym województwie, wzięło w nim udział w 26 naszych uczniów.
Finaliści wyłonieni zostali rekordowo dużej z grupy 570 uczestników, którzy 6 marca w Bibliotece Austriackiej oraz 34 szkołach województw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego przystąpili do I etapu konkursu.
Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z Austrią, rozpoznawali utwory muzyczne i prezentowane fotografie oraz przedstawili krótką wypowiedź na dowolny temat o Austrii. Wypowiedzi oceniało jury, w którym zasiedli przedstawiciele organizatora, sponsora, mediów i naukowców. Miło nam poinformować, iż w grupie szczęśliwych 16 znalazł się nasz uczeń Florian Reinert, przedstawił on w finale prezentację i Tyrolu Południowym. Nie udało mu się zdobyć nagrody głównej, ale podobnie jak pozostali finaliści otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe.